Slana soba

Vazdušna terapija

Slana soba je specifično konstruisana prostorija u kojoj su tavanica, zidovi i pod obloženi solju sa ciljem imitacije atmosfere prirodne slane pećine. Slana terapija (haloterapija) koristi terapijske efekte speleoterapije (od latinske reči „spelenca“- pećina) jednog od najstarijih vidova vazdušne terapije koji se zasniva na boravku bolesnika u slanim rudnicima ili pećinama zbog lekovitog dejstva njihove mikroklime na zdravlje čoveka.

Postite Rtanj
Postite Rtanj

Čekamo vas u etno hotelu Rtanj Balašević

Rezervišite