Gamzigrad, planina Rtanj

Najpoznatijie arheološko nalazište

Nekadašnji urbs rimske provincije Mezije (Moesia) nalazi se 11km zapadno od Zaječara u dolini Timoka. Danas je jedno od najpoznatijih arheoloških nalazišta na Balkanu. Ovde je rođen i sahranjen rimski imperator Gaj Galerije (293-311) čime se ovaj lokalitet uključuje u grupu malobrojnih spomenika rimske dvorske arhitekture (pored Dioklecijanove palate u Splitu poznata je još samo jedna palata na Siciliji).

Kompleks čine ostaci kasnoantičkog i vizantijskog utvrđenja sa odbrambenim zidom i 20 cilindričnih kula. Posebnu vrednost imaju izuzetno očuvani podni mozaici koji se mogu meriti sa onima u Pompejima.

Posetite Rtanj
Posetite Rtanj

Čekamo vas u etno hotelu Rtanj Balašević

Rezervišite